عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

در حال حاضر درگیر چه کاری هستید؟فقط پروژه آقای تبریزی؟
شهاب حسینی:در اصل کار با آقای تبریزی است.البته در این  وقفه ای که اتفاق افتاده با آقای مختاری هم صحبت کردم.یکی دو تا از طرح ها را خودمان آماده کرده ایم و به چند تا از تهیه کنندگان پیشنهاد داده ایم که اگ تایید نشور این احتمال وجود دارد که با استاد بزرگوارم آقای پرویز پرستویی همکاری داشته باشم.
در پروژه فیلمسازی خودت هنوز منتظر تایید تهیه کننده هستی؟
شهاب حسینی: منتظر نیستم.اما طرح هایی را که آماده کردم به جاهای مختلف ارائه می دهم تا ببینم هر کدام که مورد توجه قرار می گیرد رویش کار کنم.
خودت قبول داری که در اوج قله بازیگری ایستاده ای؟
شهاب حسینی:این عناوین را هیچ وقت خودم آدم به خودش الحاق نمی کند.اتفاقا در جشن خانه سینما هم این موضوع را مطرح کردم که این جوایزی که به هنرمندان داده می شود به نظر نمی آید به منظور تقدیر از یک فرد باشد.اگر جدایی نادر از سیمین جوایز زیادی را به خودش اختصاص داده فقط به خاطر این است من فقط نقش را بر پایه همفکری,تمرین ها,ممارست ها و...اجرا کردم و جایزه فقط برای یک روش است.
در کل از اینکه بازیگری , راضی هستی؟
شهاب حسینی:بله واقعا خدایا را شکر می کنم.چون کار دیگر از من بر نمی آید.یعنی احساس می کنم نمی توانم آدم فنی باشم.هیچ وقت جسم قوی برای ورزشکار شدن نداشتم.البته به موسیقی خیلی علاقه دارم شاید اگر بازیگر نمی شدم وارد عالم موسیقی می شدم.
از شروع اول بازیگر خودت,از خودت راضی بودی؟
شهاب حسینی:تمام مراحل زندگی ام اینطور بوده حتی قبل از شروع کار بازیگری ام همیشه یک انزوایی را در خود حس می کنم که همیشه به آن پناه می برم.


عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

عکس و مصاحبه جدید با شهاب حسینی

/ 0 نظر / 27 بازدید