نظر دبیر کل موتلفه درباره تایید صلاحیت جریان انحرافی

نماینده جبهه پیروان خط امام و رهبری در کمیته استانهای جبهه متحد اصولگرایان گفت: جبهه متحد اصولگرایان یک منشور و مانیفست اصولگرایی را طراحی کردند که فقط مربوط به انتخابات نیست و هر مسئله انقلابی در چارچوب همین منشور تحلیل می شود.

محمد نبی  حبیبی در جلسه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان سیستان و بلوچستان که با حضور نمایندگان اضلاع دیگر برگزار شد افزود: یک عده ای به دنبال اسلام منهای روحانیت هستند و ما اصولگرایان منهای روحانیت را اصولگرایی منهای اصولگرایی می دانیم.

وی تاکید کرد: ظرفیت، توان و مجاهدت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت برای وحدت و ایجاد یک چتر فراگیر برای نیروهای انقلاب، بی نظیر است.

وی با اشاره به آرایش انخاباتی جریان فتنه در انتخابات آتی گفت: بنده با این جمله که گفته می شود که جریان اصلاحات مرده است کاملا مخالفم و معتقدم فقط نمود خیابانی این جریان از بین رفته است؛ و اکنون در حلقه های گروهی خود مشغول طراحی توطئه علیه نظام هستند؛ اصلاح طلبان در این چند ماهه روی 300 نفر کار کرده اند.
 
وی افزود: چیزی که انقلاب را تهدید میکند تجدید نظر طلبی است. نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا می گوید: برای مقابله با انقلاب باید از تجدیدنظر طلبان حمایت کرد چون آنها در ظاهر اصول انقلاب را پذیرفته اند ولی با تبصره هایی که بر مبانی انقلاب وارد می کنند ماهیت انقلاب را از بین می برند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: نظرات اصلاح طلبان نهایتا به برخورد با نظام منجر می شود؛ و همین اصلاح طلبان هستند که حاضر نیستند فتنه را محکوم کنند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تایید صلاحیت کاندیداهای جریان انحرافی گفت: جریان انحرافی مگر به خواب ببیند که در شورای نگهبان نفوذ کند؛ نظام ثابت کرده است که یک نهاد نظارتی هوشیار دارد.

در این جلسه مصطفی منتظرالمهدی که به نمایندگی از شخصیتهای جبهه متحد اصولگرایان در این جلسه شرکت کرده بود گفت: اگر همه گروه‌های اصولگرا به جای سهم خواهی‌ها و منافع گروهی‌شان حول محور گفتمان انقلاب، امام و رهبری گردهم آیند، بدون تردید مجلس بعدی هم در چارچوب گفتمان اصولگرایی شکل می گیرد.

/ 0 نظر / 15 بازدید