فواید ذکر « لاحول و لا قوة الا بالله ...»

* دفع بلا و رفع غم و غصه

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسى که در هر روز صد بار بگوید لا حول و لا قوة الا بالله خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور مى گرداند که کمترین آنها غم و غصه است .(1)

* گنجى از بهشت

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: بسیار لا حول و لا قوة الا بالله بگویید که آن از گنجهاى بهشت است .(2)

* صد بار بعد از نماز صبح

امام رضا (علیه السلام) فرمود: هر کس پس از نماز صبح صد بار بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم بگوید، به اسم اعظم خدا از سیاهى چشم به سفیدى آن نزدیک تر شده و به راستى که در مدار اسم اعظم قرار گرفته است .(3)

* زمزمه امام حسین (علیه السلام)

کار جنگ بر امام حسین (علیه السلام) سخت و تنگ شد و یگانه و تنها ماند، به خیمه هاى فرزندان پدرش روى آورد، آنها را از ایشان خالى و تهى دید، سپس به خیمه هاى اصحاب و یارانش التفات نمود، و نگریست کسى از آنان را ندید، سپس بسیار «لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم» را بر لبان مبارک جاری ساختند .(4)

* براى رفع فقر

از امام صادق (علیه السلام) نقل است که پیامبر (ص ) فرموده اند: هر کس که فقر به او روى آورد، این ذکر را زیاد بگوید: لا حول و لا قوة الا بالله .(5)

1- ثواب الاعمال ، ص 349.

2- کنز العمال ، ج 1، ص 544.

3- سفینة البحار، ج 1، ص 661.

4- زینب کبرى ، فیض الاسلام ، ص 222،

5- بحارالانوار،ج 5ص 249.

/ 0 نظر / 40 بازدید