پخش آدمخوارى از یک شبکه تلویزیونى در هلند!

یک شبکه ى تلویزیونى در هلند، خوردن گوشت آدم توسط چند آدمخوار را در یک برنامه ى تلویزیونى نشان داد. شبکه ى تلویزیونى «بى.ان.ان» هلند در یک برنامه ى تلویزیونى با حضور دو آدمخوار ، خوردن گوشت سرخ شده ى یکى از آن ها را توسط دیگرى به روى آنتن برد. در این برنامه هریک از این آدمخوارها قسمتى از گوشت طرف مقابل را برید و پس از سرخ شدن، آن را نوش جان کرد! سخنگوى این شبکه  هلندى گفت که انگیزه ى او از نشان دادن چنین برنامه اى این بوده که بداند گوشت آدم چه مزه اى دارد. در این برنامه دو آدمخوار پس از جدا کردن گوشت یکدیگر،  منتظر  ماندند تا سرآشپز تکه هاى کوچک گوشت را در ماهى تابه اى سرخ کند.

/ 0 نظر / 11 بازدید