سایه تهدید نوسانات نرخ ارز بر بنگاه هاى اقتصادى

 افزایش سریع و بى حد قیمت دلار در ماه هاى گذشته مشکلات فراوانى را براى صنعتگران، بنگاه هاى اقتصادى، تجار و هر قشرى که به طریقى با دلار و بازار ارز سر و کار دارد، ایجاد کرده است. در این میان با وجود بازار سیاه به بدترین نوع ممکن و زیان فراوان فعالان اقتصادى، به نظر مى رسد دست اندرکاران و مسئولان دولتى تنها به نظاره نشسته اند و با صبورى خاصى به شرایط نگاه کرده و قصد وقت کشى دارند. اینکه گذر زمان چه نفعى براى برخى دارد، مسئله قابل تاملى است اما دولتمردان باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که با هر روز تاخیر در کنترل قیمت افسار گسیخته دلار، زیان غیر قابل تصور و جبرانى به بنگاه هاى کوچک و متوسط اقتصادى وارد مى شود که از پشتوانه هاى مالى قدرتمند برخوردار نیستند و بى شک ظلم بزرگى در حق کسانى روا مى شود که تنها تفکرشان خدمت به این مرز و بوم است.وام هاى ارزى که این بنگاه ها با گذر از هفت خان رستم دریافت کرده اند و یا مبادلاتى که از روى ناچارى در شرایط ریسک پذیر فعلى اقتصادى انجام داده اند با افزایش قیمت دلار روز به روز آنها را در باتلاق به وجود آمده بیشتر فرو مى برد، جالب اینجاست که کارى که مسوولین ذى ربط تا کنون در این زمینه انجام داده اند به برگزارى جلسات مختلف از جمله جلسه غیر علنى اخیر رئیس کل بانک مرکزى و مسوولین اقتصادى دولت با مجلس خلاصه شده که در آن به گزارش مشکلات، ارائه راهکارها و وعده و وعیدهایى پرداخته مى شود که زمان اجراى آن را تنها خدا مى داند و بس! بانک مرکزى سیاست خود درباره نوسانات نرخ ارز را شفاف بیان کند همچنین رییس مجمع عالى واردات با انتقاد از وضعیت کنونى نوسانات نرخ ارز، از بانک مرکزى خواست تا هرچه سریع تر راهبردهاى خود را دراین باره اعلام کند. «محمد حسین برخوردار »در این باره اظهار داشت: امروزه صنعت و تجارت کشور نیازمند حمایت و پشتیبانى، امنیت روانى جهت برنامه ریزى بلند مدت و آینده نگرى واقع بینانه است. عضو هیات رییسه اتاق تهران در گفتگو با ایرنا، با بیان اینکه، شفافیت سیاست بانک مرکزى در مقابل نرخ ارز در تجارت بین الملل از اهمیت ویژه اى برخوردار است، افزود: اما متاسفانه امروز فعالان اقتصادى تفسیر شفاف و قابل پیش بینى از استراتژى بانک مرکزى ندارند. از نظر این فعال بخش خصوصى، نرخ ارز ،دارایى هاوبدهى هاى واحدهاى تجارى،تولیدى و صنعتى را تحت تاثیر جدى قرار مى دهد؛ نوسانات آن نیز مى تواند تهدیدى جدى براى بقاى آنها به شمار آید و به احساس بى ثباتى، ناامنى و نبود اطمینان در جامعه دامن بزند، از این رو کنترل این نوسانات ضرورى است. همچنین رییس مرکز تجارت جهانى ایران در این زمینه گفت: اتفاقات رخ داده در اقتصاد ایران على الخصوص در بازار طلا و ارز نشان  مى دهد که مسئولین بانک مرکزى ایران در کلاف خود ساخته، گرفتار و سردرگم شده اند. محمدرضا سبزعلیپور ،افزود: اهداف بانک مرکزى ایران که در سال ۱۳۳۹ تأسیس شده است حدوداَ شامل ۱۳ بند مى باشد که مهمترین آنها عبارتند از چاپ و نشر اسکناس، تنظیم بازار پولى و ارزى، هدایت کننده اعتبارات، کنترل کننده بحران پولى کشور، بانک عامل دولت وغیره است اما درکل مطالعه قوانین مربوط به تأسیس بانکهاى مرکزى در کشورهاى مختلف جهان یک هدف مشترک را نشان مى دهد که وظایفى از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلى و خارجى پول، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمتها و کمک به رشد و توسعه اقتصادى جامعه بعنوان اهداف و مسئولیتهاى اصلى تأسیس بانک هاى مرکزى ذکر شده است. لذا با نگاه اجمالى به فعالیتهاى چند سال اخیر بانک مرکزى ایران به این نتیجه مى رسیم که نه تنها این اهداف و شرح وظایف تا حدود زیادى در کشور ما رنگ باخته بلکه به نوعى بانک مرکزى ایران از اهداف اصلى خود دور و کارکرد جدیدى براى خود تعریف کرده است. وى افزود: بانک مرکزى ایران همچنان به دستورات دولت وابسته بوده و طى سالهاى اخیرفقط به صرافى و طلا فروش بزرگ دولت مبدل شده است. هرچند که مسئولین بانک مرکزى هنوز خود را پایبند به اهداف و شرح وظایف واقعى بانک مى دانند اما در عمل هیچ یک بجز چاپ اسکناس انجام نمى شودهمچنین اختلاس بزرگ ۳۰۰۰ میلیاردى اخیر نیز نشان داد که حتى نظارت و کنترل بر فعالیت سایر بانک هاى کشور نیز از عهده بانک مرکزى خارج شده است و پس از وقوع چنین حوادثى تازه مسئولین بانک مرکزى متوجه مى شوند که چه اتفاقى رخ داده است.وى ادامه مى دهد: تا زمانیکه بانک مرکزى استقلال واقعى خود را بدست نیاورده و همچنان تابع دستورات دولت باشد متأسفانه همین روند ادامه خواهد داشت زیرا کارها در دست صاحب نظران و کارشناسان واقعى صنعت بانکدارى نخواهد بود چه بسا سیاستمدارانى که هیچگونه آشنایى با بانک و بانکدارى نداشته باشند دستوراتى را صادر کنند که عواقب آن چیزى جزء اتفاقات رخ داده در عرصه پولى کشور طى چندماه گذشته
على الخصوص روزهاى اخیر نخواهد بود. رئیس مرکز تجارت جهانى ایران در ادامه افزود: البته مشکلات و بحرانهاى بین المللى نیز بر این روند تأثیرگذار بوده اما نه به اندازه سیاستهاى اعمال شده از طرف دولت. ضمناَ واقعیتها را هم نباید کتمان کرد زیرا با وضع تحریم هاى شدید بین المللى که در اوایل سال میلادى جدید شدیدتر نیز خواهد شد و همچنین تحریم بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران از جانب انگلیس و آمریکا و برخى از دولتهاى همسو با سیاستهاى آنان، حتماَ پیچیدگى کار بانک مرکزى از این نیز بیشتر خواهد شد و دولت نیز قادر به اجراى سیاستهاى گذشته خود در بازار نخواهد بود زیرا خود بخود و ناخواسته قیمت ارز رشد چشمگیرى خواهد داشت پس به جاى سردادن شعار مبنى براینکه اینقدر دلار و طلا در خزانه داریم که اگر سالیان سال هم مصرف شود تمامى ندارد باید طرحى نو و به دور از احساسات در اندازیم و بحران را بخوبى مدیریت کنیم تا از گرفتارى و سردرگمى در کلاف خود ساخته رها شده و آرامش نسبى را به بازار، مردم و در کل اقتصاد کشور بازگردانیم.

/ 0 نظر / 11 بازدید