افزایش ۱۰ درصدى قیمت شیر و فرآورده هاى لبنى

مدیرعامل اتحادیه لبنى از افزایش قیمت ۱۰ درصدى قیمت شیر وفرآورده هاى لبنى از روز گذشته خبر داد. مجید علیداد در گفتگو با فارس با اعلام تصمیم کارخانجات لبنى به افزایش قیمت شیر و فرآورده هاى لبنى از دیروز گفت: این تصمیم در پى درخواست هاى مکرر صنایع لبنى از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار مبنى بر افزایش شیر و فرآورده هاى آن صورت گرفت. مدیرعامل اتحادیه لبنى افزود: بارها از سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار از پایین بودن قیمت شیر و فرآورده هاى آن گله کرده و درخواست افزایش قیمت داشتیم که عملى نشده است. به گفته علیداد افزایش ۱۸ درصدى اخیر قیمت شیر ۱۰ درصد به خاطر هدفمندى یارانه ها بوده و تنها ۸ درصد با مجوز رسمى براى افزایش قیمت شیر بوده است.

/ 0 نظر / 14 بازدید