هشدار وزارت راه و شهرسازى به متقاضیان مسکن مهر

وزارت راه و شهرسازى در اطلاعیه اى از متقاضیان طرح مسکن مهر در استان هاى تهران و البرز خواست براى ثبت نام در این طرح تنها به اداره ها و شرکت هاى تابعه این وزارتخانه مراجعه کنند. این وزارتخانه در اطلاعیه اى از متقاضیان طرح مسکن مهر در استان هاى تهران و البرز که تاکنون در این طرح ثبت نام نکرده و بنا دارند در طرح یاد شده ثبت نام کنند درخواست کرد ثبت نام مسکن مهر صرفا در اداره هاى کل مسکن و شهرسازى، شرکت هاى عمران شهرجدید پرند و هشتگرد و ادارات پست مربوطه معتبر است. ثبت نام متقاضیان جدید با شیوه هایى به غیر از موارد ذکر شده که به آن ها اشاره شد از نظر وزارت راه و شهرسازى فاقد اعتباراست و این وزارتخانه هیچ گونه مسئولیتى در این خصوص ندارد.

/ 0 نظر / 23 بازدید