شناسایى سارق راز سرقت طلا فروشى را برملا کرد

سه سارق حرفه اى که اقدام به سرقت از یک طلا فروشى کرده بودند توسط کارآگاهان پلیس آگاهى دستگیر شدند. به گزارش مهر، سلطانى در خصوص جزئیات دستگیرى متهمان این پرونده گفت: در پى وقوع یک فقره سرقت به عنف از طلافروشى شهرستان على آباد کتول بلافاصله ماموران به محل اعزام شده و تحقیقات خود را براى شناسایى و دستگیرى سارقان آغاز کردند. در بررسى هاى اولیه مشخص شد سه سارق نقابدار با ورود به طلا فروشى و با تهدید چاقو اقدام به سرقت طلاها کرده و به سرعت متوارى شده اند. وى ادامه داد: با توجه به اینکه سارقان نقاب و دستکش داشتند، شناسایى آنان کار سختى به نظر مى رسید اما کارآگاهان با بررسى تصاویر ضبط شده دوربین مدار بسته طلا فروشى دریافتند دو روز قبل و در همان زمان سرقت، دو نفر وارد طلا فروشى شده و پس از چند دقیقه خارج شدند. رئیس پلیس آگاهى استان گلستان افزود:با توجه به شباهت کفش یکى از آنها با کفش یکى از سارقان کارآگاهان با استخراج تصویر فرد مورد نظر و اقدامات پلیسى موفق به شناسایى مظنون شده و در یک عملیات ضربتى وى را دستگیر و به پلیس آگاهى انتقال دادند. سلطانى اضافه کرد: متهم که ابتدا منکر شرکت در سرقت بود، در مواجهه با دلایل مستند کارآگاهان اتهامات را پذیرفت.

/ 0 نظر / 11 بازدید