راهکارهای وزیر بهداشت برای اجرای بهتر موازین شرعی در آموزش پزشکی

وی افزود: یکی از برنامه هایی که ما برای این موضوع در نظر داریم که البته نیاز به مساعدت های کشوری دارد و به راحتی محقق نمی شود، ایجاد بیمارستانهای جامع زنان است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به خصوصیات یک بیمارستان جامع زنان، گفت: این نوع بیمارستان جایی است بیمار محور نه پزشک محور. به این معنی که هر بیماری با هر مشکلی مراجعه کرد، پزشک مورد نظر برای درمان آن بیماری وجود داشته باشد نه اینکه پزشکان محور باشند و بیمار مجبور باشد به مکان های مختلف مراجعه کرده و خدمت دریافت کند.
وی افزود: بیمارستان جامع زنان باید با اولویت پاسخگویی نظام سلامت راه اندازی شود تا زمانی که خانمی مراجعه کرد و خواست که حرمت او رعایت شود این کار به بهترین نحو صورت گیرد.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای غربی و شرق آسیا دارای چنین بیمارستانهایی هستند و بخش تخصصی برای هر نوع بیماری و مراجعه راحت تر زنان وجود دارد.
وی یاد آور شد: در حال حاضر نیمی از پزشکان متخصص که هرساله برای گذراندن طرح خدمات قانونی خود به نقاط مختلف کشور اعزام می شوند، زن هستند و ما در حال حاضر نیروی لازم را برای این کار داریم و در صورتی که مساعدت سایر بخش ها باشد برنامه ریزی برای ایجاد حداقل یک بیمارستان جامع زنان در هر استان را می توانیم اجرایی کنیم.
وحیددستجردی در ادامه گفتگوی خود را خبرنگار مهر، درباره راهکارهای حوزه آموزش برای اجرای هر چه بهتر قانون انطباق پزشکی گفت: در موضوع آموزش نیز هم اکنون همه دانشگاههای علوم پزشکی برای آموزش ابتدایی از مانکن و کارگاههای مخصوص استفاده می کنند چرا که ارزش انسان بالاتر از این است که بخواهند روی بدن انسان آموزش ببینند. دانشجویان اول باید روی مانکن یاد بگیرند و پس از آن در کارگاههای مختلف آموزش خود را تکمیل کنند.
وی افزود: البته در سایر بخشهای آموزشی نیز برنامه ریزی های لازم انجام شده که آموزش چگونه باشد با توجه به وجود اورژانس، هم چه میزان توانمندی باید در اورژانس آموزش داده شود. اما نکته اینجا است که دانشجویان پسر به همراه دانشجویان دختر باید برای آموزش خود بر بالین بیمار با رعایت موازین حاضر شوند و در کنار استاد یاد بگیرند چرا که این موضوع بخشی از برنامه آموزشی در علوم پزشکی است.
قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس مصوبه مجلس شورای اسلامی است و بر اساس ماده یک این قانون مؤسسات پزشکی اعم از کلیه مراکز پزشکی که با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده یا خواهد شد (‌اعم از بخش دولتی - خصوصی و خیریه) و واحدهای مشابه در ‌دانشگاههای علوم پزشکی موظف به‌رعایت مقررات قانون هستند.
آیین نامه اجرایی این قانون در سال 80 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است و بر اساس آن بیمار در انتخاب پزشک خود مختار است و وزارت بهداشت موظف است به منظور‌ انطباق امور درمانی، بهداشتی و آموزش پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و تدوین آیین نامه اجرایی جهت عملی کردن انطباق امور مذکور با موازین شرع مقدس را به انجام رساند.
در بخش امور آموزشی مربوط به بخشهای زنان نیز باید ضوابط شرعی در بخشهای بستری زنان در بیمارستانهای آموزشی، غیرآموزشی و بخش خصوصی حداکثر ممکن رعایت شود.
بر اساس تبصره این قانون دانشجویان مرد (کارآموزان مرد) لازم است کلاسهای تئوری بخش زنان و زایمان را بگذرانند و در قسمتهای عملی، ابتدا با مولاژ و عکس های شماتیک و سپس با فیلم و سیستم آموزشی ویدیویی برای دوره کارآموزی (انترنی) آماده شوند.
این قانون الزامات و ممنوعیت های مورد نظر برای حضور کارورزان مرد در زمان زایمان های طبیعی و غیر طبیعی را نیز یادآور شده است. در تمام موارد لازم است کارورز حتماً با حضور و راهنمایی یک دستیار زن و یا متخصص زن انجام وظیفه کند و به هیچ وجه حق ندارد به تنهایی بر بالین بیمار حضور یابد.
/ 0 نظر / 16 بازدید